Припреме за сјетву уљане репице на подручју Лијевчe поља

Најбољи и најчешћи предусјев за сјетву уљане репице на подручју Лијевче поља су стрна жита. Послије косидбе жита потребно је извршити тарупиране и заоравање жетвених остатака уз додатак урее ради бољег разлагања. Почетком августа потребно је извршити  орање на дубини 25 –  30 центиметара, затворити бразду превасходно да се смањи губитак влаге и униште изникли корови. Уљана репица најбоље успијева на дубоким хумусним и добро дренираним земљиштима, док јој не погодују плитка и сиромашна земљишта са високим нивоом воде. Репица за свој правилан развој захтијева земљишта неутрална до слабо алкалне реакције са ph 6,5 – 7,5.

Ђубрење се одређује на бази плодности земљишта и планираног приноса. На земљиштима каква су у већини случајева на подручју Лијевча поља за некакав просјечни принос од 3,5 t/hа потребно је 120 kg/hа азота, 100 kg/hа фосфора и 140 kg/hа калијума. Један дио ђубрива унијети под бразду, дио унијети предсјетвено, а један дио дати за прихрану у прољеће .

Сјетва уљане репице на подручју Лијевча поља треба да траје  од 20 . августа  до 5. септембра,  а то је и оптимални рок за наше подручје. Не препоручује се сјетва репице ни прерано ни прекасно. Код преране сјетве добијемо биљке са јаче издуженом стабљиком и такве биљке полијежу и мање су отпорне на измрзавање. Код касне сјетве добијемо мале биљке које  недовољно развијене улазе у зиму и мање су отпорне  на ниске температуре.

Дубина сјетве креће се од 1-2 cm, размак у реду је 20-25 cm. Склоп за хибридну уљану репицу је 35- 45 биљака / m² док је склоп за линиске сорте 50 -70 биљака / m² у жетви. Репица има карактеристику да при рjеђем склопу надокнади принос по јединици површине повећавањем броја комушки и броја сјемена по биљци. Количина сјемена се креће за хибридне уљане репице 2.5-3 кg/hа а за линиске сорте 4 -5 kg/hа, ако су сијачице нове и прецизне норма сјетве је и мања по хектару.

Послије сјетве обавезно извршити ваљање репице ради бољег контакта зрна и земље и једнаког ницања младих биљака. Заштиту од корова  извршити инкорпорацијом – прије сјетве, послије сјетве прија ницања или послије ницања са одговарајућим хербицидом .

Обратити пажњу у јесен на напад штетних инсеката као што су репичина оса, репичин црвеноглави бухач и купусни бухач, а у прољеће обратити пажњу на напад репичиног сјајника и репичине пипе .