Priprema životinja za izložbe i sajmove

Životinje koje se izlažu na sajmovima po pravilu  treba da budu visokog genetskog i proizvodnog potencijala, s izraženim rasnim karakteristikama, da bi bile adekvatno visoko ocjenjene. Sva izložbena grla moraju imati zvanične i vjerodostojne pedigree (rodovnike).

Prvi uslov za visoki plasman su atraktivni pedigre i vlastite performanse grla. Kod krava visoka proizvodnja i kvalitet mlijeka, po mogućnosti i dugovječnost, a kod bikova visoke vrijednosti progenih testova. Steone junice treba da imaju impresivni pedigre sa visokom klasom roditeljskih parova (svaka niža klasa bilo kog roditelja snižava konačnu ocjenu) i podatke o graviditetu. Za kolekciju tovnog materijala su obavezni pokazatelji o uspješnosti tova – uzrast, prirast, utrošak hrane kao i ujednačenost jedinki.

Uticaj korektnog izgleda i sklad pojedinih osobina tjelesne građe na funkcionalnost grla je nesporan, jer dobar tip ne služi samo lijepom izgledu već u prvi plan stavlja velike mogućnosti za dug i kvalitetan proizvodni vijek.

Osnovne osobine za ocjenu tipa jesu: okvir, kapacitet i harmonična funkcionalna građa trupa i ekstremiteta, a kod ženskih grla u proizvodnji građa i kapacitet vimena. Zbog toga je poželjno da krave budu u naponu laktacije, a vime u punoj aktivnosti, da bi se dobila tačna ocjena njegove funkcionalnosti. Takođe, vime treba da je izbalansirano i prostrano, čisto. Ocjena dubine vimena zavisi od redoslijeda laktacije zbog mogućih opterećenja i stresa uzorkovanih visokom proizvodnjom.

Standardi za sve izložene rase, tipove i kategorije moraju se poštovati, tako da se za grla mliječnog tipa dodatno ocjenjuje mliječni karakter, a za kombinovani muskuloznost (mišićavost).

Izložbena kondicija

Sva priplodna grla treba da budu u izložbenoj kondiciji, odnosno za oko 10% uvećane tjelesne mase u odnosu na priplodnu kondiciju. Utovljenost priplodnog materijala nije poželjno, jer umanjuje povoljan utisak o izgledu grla i izaziva neželjene posljedice tokom  teljenja i poslije teljenja. Međutim, kolekcije za proizvodnju mesa treba da budu u izrazito tovnoj kondiciji da bi se postojeći kapacitet za tu osobinu maksimalno ispoljio. Neophodno je da grla u kolekciji budu ujednačena u svim osobinama. Poslije izbora grla za izložbu, koje su obavile stručne službe i vlasnici, nastupa priprema životinja za izlaganje.

Privikavanje životinja na vođenje

Uz dobru ishranu potrebne su pripreme i privikavanje životinja na šetanje i vođenje, da bi se kasnije kretale sigurnim i elastičnim hodom, mijenjale smjer kretanja naprijed nazad, stajale mirno radi poziranja i slično. Za ovaj posao treba angažovati strpljive i vične osobe u koje će životinje imati povjerenje i biti poslušne radi usklađivanja koraka i reagovanja na njegove želje. Vodič treba da ide sa desne strane životinje, lijevom rukom da drži povodac, a desnom pomjera ili održava položaj glave životinje na određenoj visini zbog poželjnog stava za ocjenu i impozantnog utiska, te sprječavanje brzog hoda odnosno vođenje životinje sa zadržavanjem.

Uklanjanje pasisa

Krave obično nisu poslušne pri ocjenjivanju ili se obavlja samo korektivna muža, kako bi se umanjila suvišne izražena nabreklost punog vimena kojom je grlo opterećeno. Pri tome treba paziti da vime zadrži dobru izbalansiranost četvrti. Obaveza odgajivača je uklanjanje prekobrojnih sisa, odnosno pasisa, ali to treba da uradi dok su grla još u kategoriji podmlatka. Pasise narušavaju izgled vimena, a ako su aktivne predstavljaju problem poslije teljenja i pri muži.