Принос и квалитет кромпира у Рогатици изнад очекиваног

Подручје општине Рогатица једно је од три најпознатија микро подручја за производњу кромпира у Босни и Херцеговини, са дугом традицијом. Комерцијалном производњом кромпира бави се око 100 пољопривредних произвођача, док кромпир за властите потребе производи скоро свако домаћинство. Захваљујући повољним агроеколошким условима, производња, како меркантилног, тако и сјеменског кромпира на територији општине одвија се у континуитету већ дуже вријеме, те постоје устаљени и врло функционални тржишни канали за пласман производа.

У општини Рогатица у току је интензивна кампања вађења кромпира, којим је ове године засађено око 500 хектара обрадивог земљишта, што је за 4% више у односу на прошлогодишњу садњу, када је принос био 7.400 тона, од чега је 2.208 тона сјеменског и 5.192 тоне меркантилног кромпира.

У организованој производњи д.о.о. „Агрос“ засадио је 25 хектара, од чега је више од пола сјеменски кромпир, док је „Агромонт“ засадио 7 хектара сјеменског и 6 хектара меркантилног кромпира. Породично газдинство „Агроплод“ на површини од 25,3 хектара извршило је садњу кромпира, а 14 чланова Удружења пољопривредних произвођача „Соланум-продукт“ на површини од 16,3 хектара.

Међу произвођачима кромпира у општини Рогатица налазе се и корисници пројекта Развоја конкурентности у руралним подручјима, којег имплементира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС преко Јединице за координацију пољопривредних пројеката. Ове године је произвођачима испоручено укупно 55 старт ап пакета, док је у прошлом циклусу испоруке било укупно 65 пакета. Пакети су били подијељени у двије групе, од којих је први обухватио по 970 kg сјеменског кромпира Агриа и Дезире, 600 kg NPK ђубрива,  200 kg KAN-a и средства за хемијску заштиту од биљних болести и штеточина. Друга група пакета обухватила је ђубрива и средства за заштиту. Прошлогодишњи стартап пакети су исти, с тим да је било по 800kg сјеменског кромпира.

Пољопривредни произвођачи су задовољни са приносом и квалитетом кромпира. Род сјеменског кромпира се креће око 25 тона, а меркантилног 35 тона по хектару.

 

Оставите одговор