Прихрана стрних жита на подручју Лијевче поља

На подручју Лијевчe поља стрна жита су у доста добром стању упркос касном року сјетве и благој зими без снијежног покривача. Дио жита који је засијан у оптималном року налази се у фази почетка бокорења, а жита која су засијана у новембру и почетком децембра налазе се у фази пораста 1-3 листа .

Прву прихрану обавити када се температура повећа изнад 5  ᴼС и задржи седам до осам дана. Тада биљке почињу усвајање  хранљивих материја из земљишта, а то је на подручју Лијевче поља крајем фебруара и почетком марта. Ове године већ од 10. фебруара имамо  дневне температуре изнад 15 ᴼС, а ноћне изнад 0 ᴼС. Потребно је прихрану извршити са лако приступачним азотом, обично из КАН- а или АН- а. Кан је бољи за кисела земљишта јер биљке лакше усвајају азот  него азот из АН –а. УРЕАА се не препоручује за прву прихрану стрних жита јер азот из урее биљке усвајају на нешто вишој температури .

Количина ђубрива зависи од  резултата анализе земљишта  тј. присуства хранљивих материја у земљишту. Сви пољопривредни производачи који су дали довољно ђубрива предсјетвено орјентационе дозе прве прихране су :

  1. Пшеница 200-250  kg/hа  КАН- 27 %
  2. Озими јечам 200-250 kg/hа  КАН-27 % /
  3. Тритикале 200-250 kg/hа КАН- 27 %
  4. Озима зоб 150 kg/hа  КАН -27 %
  5. Раж 200 kg/ha  КАН- 27 %

Пољопривредни произвођачи који су мање дали ђубрива предсјетвено морају повећати дозе прве прихране .

Другу прихрану стрних жита обавити 25-30 дана послије прве прихране са КАН-27 %, АН – 33 % или УРЕА- 46 % . Количина ђубрива за другу прихрану зависи од стања усјева, врсте усјева  и  одређује се  визуелно на лицу мјеста, а орјентационо се креће до 200 kg/hа

Трећа прихрана изводи се по потреби са НПК ђубривима или фолијарно.