Презентација „Тржишни сегменти и канали продаје смрзнуте малине на тржишту Њемачке и Француске“

Јуче у просторијама Спољнотрговинске коморе БиХ одржана је презентација „Тржишни сегменти и канали продаје смрзнуте малине на тржишту Њемачке и Француске“. Презентацију су организовале Спољнотрговинска комора БиХ (СТK БиХ) и СИППО(Swiss Import promotion programme) у Сарајеву.

Ова презентација је разултат истраживања које је СТK БиХ провела крајем 2020. године међу извозницима и јагодастог воћа за потребама услуга промоције извоза. То истраживање је показало да фирме имају највећи интерес за њемачким и француским тржиштем. У презентацији је речено како је и њемачко и француско тржиште јагодастог воћа јако велико и у константном порасту те да су ту велике прилике за извознике из Босне и Херцеговине. Европска унија увози око 71% свјетских потреба за смрзнутом малином, док је Њемачка највећи свјетски увозник малине, а Француска се налази на трећем мјесту. Њемачка већину својих потреба (око 53%) подмирује из Србије док из Босне и Херцеговине увози само око 4%. Француска, такође, увезе већину својих потреба из Србије (око 48%) док из Босне и Херцеговине увезе опет само око 4%. Иначе Босна и Херцеговина око 47% свог извоза оствари у Србију и речено је како је можда ту прилика за извознике малина како би своје производе извезли директно на тржиште Њемачке или Француске.
Циљ презентације је да се извозницима јагодастог воћа приближе тржишни сегменти и канали продаје замрзнуте малине, као и представљање коморске услуге проналажења купаца и листе купаца на тржиштима Њемачке и Француске(D&B Hoovers database).
На презентације је присутно било преко 25 учесника, већином откупљивача и извозника јагодастог воћа.