Представници Министарства на обуци за безбједнију храну

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, заједно са пољопривредним инспекторима из Републике Српске и стручњацима из Федерације БиХ су у периоду од 23. до 26. маја 2023. године, у Талину, присуствовали 4. обуци БТСФ академије, која представља јединствени портал за информације Европске комисије о активностима БТСФ обука.

БТСФ (Боља обука за безбеднију храну) је главна иницијатива Европске комисије за здравље и безбједност хране чији је циљ обука и организовање стратегије Европске заједнице у областима закона о храни и исхрани, закона о храни за животиње, правила здравља и добробити животиња, као и правила здравља биљака. Главни циљ БТСФ-а је да обезбједи и одржи висок ниво заштите потрошача и здравља животиња, добробити животиња и здравља биљака, промовише усклађен приступ функционисању националних контролних система, ствара једнаке услове за све прехрамбене послове, унапређује трговину безбједном храном и обезбјеђује фер трговину са трећим земљама, а посебно са земљама у развоју. Ови циљеви се постижу обуком особља надлежних органа, чиме се доприноси високом нивоу стручности и компетентности.

Главни циљеви 4. обуке БТСФ академије у главном граду Естоније били су унапређење знања о контролама и безбједности хране и размјена практичних искустава о безбједности хране са посебним нагласком на планирање ванредних ситуација (Contingency planing) у вези са појавом приоритетних штеточина на територији Европске Уније. Поред овог, овај програм је имао и за циљ да пружи ново знање о појави болести биљака (пример је био инсект Agrilus planipennis) посебно у вези са обавезом планирања и организовања стратегије за појаву приоритетних штеточина, са нагласком на захтјеве тих планова, њихову дефиницију, структуру и оперативне елементе како је истакнуто у Уредби Европске комисије ((EU) 2016/2031 Члан 25(2)).

Од чланица земаља Европске Уније на овој обуци присуствовали су стручњаци из Шпаније, Португала, Француске, Холандије, Белгије, Њемачке, Пољске, Италије, Грчке, Мађарске, Чешке, Естоније, Словеније и Хрватске, а такође су били присутни и стручњаци из земаља које нису чланице Европске Уније из Босне и Херцеговине, Србије, Турске, Исланда и Уједињеног Краљевства. Предавања су одржали стручњаци из ове области из Словеније, Естоније, Њемачке, Уједињеног Краљевства и Шпаније.