Juče je u opštini Sokolac  održano predavanje na temu “Menadžment u mljekarstvu sa osvrtom na ishranu i reprodukciju” kome je prisustvovao veliki broj poljoprivrednika sa područja opština Sokolac, Rogatica i Han Pijesak.

Predavanje za poljoprivrednike je organizovala Veterinarska stanica Sokolac u saradnji sa Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područna jedinica Sokolac.

Predavanja je održao doktor veterinarske medicine Mirko Stanišić iz Veterinarske stanice Sokolac  i tom prilikom je izrazio uvjerenje da sama reprodukcija, bez izbalansirane ishrane i jednog sveobuhvatnog menadžmenta u mljekarstvu, nema previše usjeha.

Sarajevsko-romanijska regija pripada brdsko-planinskom području i od poljoprivredne proizvodnje najzastupljenije je stočarstvo, a primarna proizvodnja bazirana na proizvodnji mlijeka. U prošloj godini sa teritorije opštine  Sokolac su mljekare `Pađeni` i `Milkos` otkupile 3.150.000 litara mlijeka, a za pet mjeseci ove godine 1.210.000 litara.

Većina poljoprivrednih proizvođača su  iskusni kao proizvođači mlijeka i kroz kontinuirane edukacije u prethodnim godinama su shvatili koliko je bitno pratiti trendove evropske i svjetske prakse, ali i oslanjati se na sopstvena iskustva.

U narednom periodu biće organizovano niz praktičnih obuka na samim gazdinstvima sa temama  kontrola mastitisa kod krava, higijena muže i mlijeka, kao i smještaj muznih grla, s ciljem podizanja kvaliteta mlijeka, a samim tim i povećanja produktivnosti mlijeka na farmama.