Predavanja za malinare u opštini Višegrad

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac, i hladnjače “Alex” doo održana su teorijska predavanja na temu “Radovi u malinjaku poslije berbe”. Predavanja su organizovana u opštini Višegrad i prisustvovalo je 30 malinara.

Ovom prilikom je naglašeno da  period od berbe do završetka vegetacije veoma bitan kako bi odnjegovali kvalitetne i zdrave izdanke za narednu godinu. Po završetku berbe potrebno je ukloniti izdanke koji su donijeli rod. Malinu u ovom periodu napada veliki broj štetnih organizama: insekata, prouzrokovača biljnih bolesti i korova. Iz tog razloga potrebno je preduzeti mjere zaštite koje sprečavaju pojavu bolesti, štetočina i korova. Za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti potrebno je primjeniti fungicid na bazi azoksistrobina odmah nakon berbe, uz dodatak insekticida na bazi acetamiprida i akaricida koji suzbija štetne insekte i grinje. Neophodna mjera u malinjaku nakon berbe je i uništavanje korova, što predstavlja obaveznu i redovnu mjeru u proizvodnji zdravog i kvalitetnog ploda maline. Korovi u malinjacima suzbijaju se primjenom mehaničkih i hemijskih mjera ili kombinacijom istih. Mehaničke mjere podrazumjevaju primjenu različitih agrotehničkih mjera: plijevljenje i okopavanje u redu, plitko oranje, drljanje košenje i freziranje između redova. Hemijske mjere podrazumevaju primjenu pesticida.

Takođe, data je preporuka da na kraju vegetacije u malinjaku  obavezno urade preventivnu zaštitu i to primjenom preparata na bazi bakra.

Od svih ovih mjera koje treba obaviti poslije berbe zavisi formiranje rodnih pupoljaka i vitalnost izdanaka kao i njihovo pripremanje za period zimskog mirovanja, visinu prinosa i kvalitet roda u narednoj godini.