Pravilnik o kapitalnim investicijama za 2020.godinu