Praktične obuke za proizvođače povrća u plastenicima

U prethodnim danima, na području opština Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad i Pale, održane su praktične obuke za poljoprivredne proizvođače koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru. Praktične obuke su organizovane od strane Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, u saradnji sa Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, a tema istih je ,,Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru”, sa fokusom na pravilnu njegu, ishranu i zaštitu biljaka.

Predavač na obukama bio je diplomirani inženjer poljoprivrede Stevan Mesarović, dugogodišnji stručnjak u oblasti biljne proizvodnje. Tokom predavanja prisutni su mogli da saznaju nešto više o mjerama njege najzastupljenijih biljnih kultura u zaštićenom prostoru (paradajz, paprika i krastavac), kao i o njihovoj pravilnoj ishrani i zaštiti. Poljoprivredni proizvođači su  imali priliku da postavljaju pitanja vezana za probleme sa kojima se susreću u plasteničkoj proizvodnji, kako bi riješili mnoge nedoumice.

Cilj praktičnih obuka je da poljoprivredni proizvođači steknu dodatna znanja i vještine, kako bi unaprijedili plasteničku proizvodnju, te osigurali dobar kvalitet i veće prinose.

Na praktičnim obukama prisustvovali su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru na teritoriji pomenutih opština, konsultant Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, menadžer Poljoprivrednog klastera ,,SRP”, te predstavnici i saradnici opština.