На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: цвјетови вену, већина латица опада – крај цвјетања (ВВСН 67-69). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 13,3%. Наставља се са даљим праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis.

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост

псеудотеција

Берек

Ајдаред 10.04.2020. 12 36 6,25%
Берек Ајдаред 24.04.2020. 17 50

13.3%