На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази пуно цвјетање: отворено 50% цвјетова, прве латице опадају  (ВВCH 65). Лабораторијским прегледом псеудотеција из презимјелих листова, утврђено је присуство зрелих аскоспора проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis). Проценат дозрелости псеудотеција за ову седмицу изноци 61,57%.

 

Локалитет Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудотеција

Берек

Ајдаред 02.03.2021.

16

48 5,20%

Берек

Ајдаред 10.03.2021.

17

51 9,31%

Берек

Ајдаред 17.03.2021.

17

51 17,60%

Берек

Ајдаред 24.03.2021.

17

51 20,58%
Берек Ајдаред 31.03.2021. 19 57

21%

Берек Ајдаред 08.04.2021. 18 54

29,62%

Берек Ајдаред 14.04.2021. 17 51

55,8%

Берек Ајдаред 22.04.2021. 18 54

61,57%