На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази отворени цвјетово од око 20% do 40% (ВВCH 62-64). Лабораторијским прегледом псеудотеција из презимјелих листова, утврђено је присуство зрелих аскоспора проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis). Проценат дозрелости псеудотеција за ову седмицу изноци 29,62%.

Локалитет Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција
Берек Ајдаред 02.03.2021.

16

48

5,20%

Берек Ајдаред 10.03.2021.

17

51

9,31%

Берек Ајдаред 17.03.2021.

17

51

17,60%

Берек Ајдаред 24.03.2021.

17

51

20,58%

Берек Ајдаред 31.03.2021.

19

57

21%

Берек Ајдаред 08.04.2021.

18

54

29,62%