На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази црвених пупољака (ВВCH 57). Лабораторијским прегледом псеудотеција из презимјелих листова, утврђено је присуство зрелих аскоспора проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis). Проценат дозрелости псеудотеција за ову седмицу изноци 21%.

 

Локалитет Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција
Берек Ајдаред 02.03.2021. 16 48 5,20%
Берек Ајдаред 10.03.2021. 17 51 9,31%
Берек Ајдаред 17.03.2021. 17 51 17,60%
Берек Ајдаред 24.03.2021. 17 51 20,58%
Берек Ајдаред 31.03.2021. 19 57 21%

 

Оставите одговор