На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази први цвјетови отворени (ВВСН 60 ). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) из презимјелог лишћа, није установљено формирање аскоспора. У појединим псеудотецијама установљено је формирање аскуса без присуства аскоспора.

Локалитет

Сорта Датум Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост

псеудотеција

Требовљани

Ајдаред 03.03.2020. 17 51

0%

Требовљани

Ајдаред 10.03.2020. 17 51 0%

Требовљани

Ајдаред 17.03.2020. 18 54

0%

Требовљани Ајдаред 31.03.2020. 18 54

0%

Требовљани Ајдаред 09.04.2020. 17 50

0%

 

 

На новом локалитету Берек (Градишка) узорковани су презимјели листови сорте Ајдаред. Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 6,25%. Наставља се са даљим праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis.

Локалитет

Сорта Датум Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост

псеудотеција

Берек Ајдаред 10.04.2020. 12 36

6,25%

 

Слика 1. Аскоспоре Venturia inaequalis