Na lokalitetu Trebovljani (Gradiška) zasad jabuke sorte Ajdared se nalazi u fenofazi vidljivi cvjetni pupoljci (VVSN 55 ). Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimjelog lišća, nije ustanovljeno formiranje askospora. U pojedinim pseudotecijama ustanovljeno je formiranje askusa bez prisustva askospora. Nastavlja se sa daljim praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis. Zbog specifičnosti terena na kome se nalazi voćnjak (u nizini) sa navedenog lokaliteta, i uslijed pojave niskih temperatura u proteklom periodu nemamo još uvijek registrovanu dozrelost pseudotecija kod V. Inaequalis.

 

Lokalitet

Sorta Datum Br. pregledanih listova Broj pseudotecija

Dozrelost

pseudotecija

Trebovljani Ajdared 03.03.2020.

17

51

0%

Trebovljani Ajdared 10.03.2020.

17

51

0%

Trebovljani Ajdared 17.03.2020.

18

54

0%

Trebovljani Ajdared 31.03.2020.

18

54

0%

 

Slika 1. Pseudotecija sa formiranim askusima