На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази видљиви цвјетни пупољци (ВВСН 55 ). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) из презимјелог лишћа, није установљено формирање аскоспора. У појединим псеудотецијама установљено је формирање аскуса без присуства аскоспора. Наставља се са даљим праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis. Због специфичности терена на коме се налази воћњак (у низини) са наведеног локалитета, и услијед појаве ниских температура у протеклом периоду немамо још увијек регистровану дозрелост псеудотеција код V. Inaequalis.

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. прегледаних листова Број псеудотеција

Дозрелост

псеудотеција

Требовљани Ајдаред 03.03.2020.

17

51

0%

Требовљани Ајдаред 10.03.2020.

17

51

0%

Требовљани Ајдаред 17.03.2020.

18

54

0%

Требовљани Ајдаред 31.03.2020.

18

54

0%

 

Слика 1. Псеудотеција са формираним аскусима