Na lokalitetu Trebovljani (Gradiška) zasad jabuke sorte Ajdared se nalazi u fenofazi kraj bubrenja i početaka pucanja lisnih pupoljaka  do fenofaze zeleni listići do 5 mm (VVSN 03-09). Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimjelog lišća, nije ustanovljeno formiranje askospora. U pojedinim pseudotecijama ustanovljeno je formiranje askusa bez prisustva askospora. Nastavlja se sa daljim praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis.

Lokalitet

Sorta Datum Br. Pregledanih listova

Broj pseudotecija

Trebovljani

Ajdared 03.03.2020.

17

51
Trebovljani Ajdared 10.03.2020. 17

51

Trebovljani Ajdared 17.03.2020. 18

54

 

Slika 2. Fenofaz jabuke

Slika 1. Pseudotecija sa formiranim askusima