На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази почетак пуцања пупољака  (ВВСН 01-03). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) из презимјелог лишћа, није установљено формирање аскоспора. У појединим псеудотецијама установљено је формирање аскуса без присуства аскоспора. Наставља се са даљим праћењем дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis.

 

Локалитет Сорта Датум Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција
Требовљани Ајдаред 03.03.2020. 17 51 0%
Требовљани Ајдаред 10.03.2020. 17 51 0%

 

Слика 2. Почетак пуцања пупољака

Слика 1. Псеудотеција са формираним аскусима