На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази мировања  (ВВCH 00). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) из презимјелог лишћа, није установљено формирање аскоспора. У појединим псеудотецијама установљено је формирање аскуса без присуства аскоспора.

 

Локалитет Сорта Датум Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција
Требовљани Ајдаред 03.03.2020.

17

51

0%

Слика 1. Фаза развоја пупољка