На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: плодови достигли димензију око 10mm (ВВСН 71). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 42,7%. Наставља се са даљим праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis.

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост

псеудотеција

Берек

Ајдаред 10.04.2020. 12 36 6,25%
Берек Ајдаред 24.04.2020. 17 50

13.3%

Берек Ајдаред 30.04.2020. 16 48

42,7%