На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: плодови величине од 10 до 20mm (ВВСН 71-72). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 63,15% а проценат испражњености износи 19,29% . Наставља се са даљим праћењем дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis. 

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција Испражњеност псеудотеција

Берек

Ајдаред 10.04.2020. 12 36 6,25%
Берек Ајдаред 24.04.2020.

17

50 13,3%

Берек Ајдаред 30.04.2020. 16 48 42,7%

Берек Ајдаред 07.05.2020. 19 57 63,15%

19,29%

 

Оставите одговор