На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази пречник плода до 40 mm  (BBCH 74).

Проценат дозрелости псеудотеција за ову недељу је 95,28 %, а проценат испражњености псеудотеција износи 77,35 %.

 

Локалитет Датум Сорта Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција  

Испражњеност псеудотеција

Требовљани 28.02.2019. Ајдаред 18 49 0% 0%
Требовљани 07.03.2019. Ајдаред 19 53 0,47% 0%
Требовљани 14.03.2019. Ајдаред 19 55 0% 0%
Требовљани 21.03.2019. Ајдаред 22 64 2,73% 0%
Требовљани 28.03.2019. Ајдаред 20 58 3,87% 0%
Требовљани 04.04.2019. Ajдаред 20 58 5,60% 0%
Требовљани 10.04.2019. Ајдаред 20 59 10,16% 0%
Требовљани 17.04.2019. Ајдаред 21 58 15,94% 0%
Требовљани 24.04.2019. Ајдаред 18 54 14,81% 0%
Требовљани 30.04.2019. Ајдаред 20 60 30,83% 0%
Требовљани 08.05.2019. Ајдаред 20 59 40,67% 6,77%
Требовљани 15.05.2019. Ајдаред 20 60 69,16% 43,33%
Требовљани 22.05.2019. Ајдаред 23 59 88,13% 59,32%
Требовљани 29.05.2019. Ајдаред 20 53 95.28% 77,35%