На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази плодови достигли димензије до 20 mm (BBCH 72).

Проценат дозрелости псеудотеција за ову недељу је 69,16%, а проценат испражњености псеудотеција износи 43,33%.

 

Локалитет

Датум

Сорта

Бр. Прегледаних листова

Број псеудотеција

Дозрелост псеудотеција

 Испражњеност псеудотеција
Требовљани 28.02.2019. Ајдаред

18

49 0% 0%
Требовљани 07.03.2019. Ајдаред

19

53

0,47% 0%
Требовљани 14.03.2019. Ајдаред

19

55

0%

0%
Требовљани 21.03.2019. Ајдаред

22

64

2,73%

0%

Требовљани 28.03.2019. Ајдаред

20

58

3,87%

0%
Требовљани 04.04.2019. Ajдаред

20

58

5,60%

0%
Требовљани 10.04.2019. Ајдаред

20

59

10,16%

0%

Требовљани 17.04.2019. Ајдаред

21

58

15,94%

0%

Требовљани 24.04.2019. Ајдаред

18

54

14,81%

0%

Требовљани 30.04.2019. Ајдаред

20

60

30,83%

0%

Требовљани 08.05.2019. Ајдаред

20

59

40,67%

6,77%

Требовљани 15.05.2019. Ајдаред 20 60 69,16%

43,33%