На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: плодови достигли димензију од око 10mm до 20mm (ВВСН 71-72). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 100%  а проценат испражњености износи 52,9%.

 

Локалитет Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција Испражњеност псеудотеција
Берек Ајдаред 02.03.2021.

16

48 5,20%

Берек Ајдаред 10.03.2021.

17

51 9,31%

Берек Ајдаред 17.03.2021.

17

51 17,60%

Берек Ајдаред 24.03.2021.

17

51 20,58%

Берек Ајдаред 31.03.2021.

19

57 21%

Берек Ајдаред 08.04.2021.

18

54 29,62%

Берек Ајдаред 15.04.2021.

17

51 55,8%

Берек Ајдаред 22.04.2021.

18

54 61,57%

Берек Ајдаред 29.04.2021.

18

54 87.9%

29,6%

Берек Ајдаред 13.05.2021.

18

54 98,6%

48,3%

Берек Ајдаред 21.05.2021.

17

51 100%

52,9%