Na lokalitetu Berek (Gradiška) zasad jabuke sorte Ajdared se nalazi u fenofazi: većina latica je opala do faze plodovi dostigli dimenziju oko 10mm (VVSN 69-71). Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti pseudotecija od 98,6%  a procenat ispražnjenosti iznosi 48,3%.

 

Lokalitet

Sorta Datum Br. pregledanih listova Br. pseudotecija Dozrelost pseudtecija

Ispražnjenost pseudotecija

Berek

Ajdared 02.03.2021.

16

48 5,20%

Berek

Ajdared

10.03.2021.

17

51 9,31%

Berek

Ajdared 17.03.2021.

17

51 17,60%

Berek

Ajdared

24.03.2021.

17

51 20,58%

Berek

Ajdared

31.03.2021.

19

57

21%

Berek Ajdared 08.04.2021. 18 54

29,62%

Berek

Ajdared

15.04.2021.

17

51 55,8%

Berek

Ajdared

22.04.2021.

18

54 61,57%

Berek

Ajdared

29.04.2021.

18

54 87.9%

29,6%

Berek

Ajdared 13.05.2021.

18

54 98,6%

48,3%