На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: већина латица је опала до фазе плодови достигли димензију око 10mm (ВВСН 69-71). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 98,6%  а проценат испражњености износи 48,3%.

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција

Испражњеност псеудотеција

Берек

Ајдаред 02.03.2021.

16

48 5,20%

Берек

Ајдаред

10.03.2021.

17

51 9,31%

Берек

Ајдаред 17.03.2021.

17

51 17,60%

Берек

Ајдаред

24.03.2021.

17

51 20,58%

Берек

Ајдаред

31.03.2021.

19

57

21%

Берек Ајдаред 08.04.2021. 18 54

29,62%

Берек

Ајдаред

15.04.2021.

17

51 55,8%

Берек

Ајдаред

22.04.2021.

18

54 61,57%

Берек

Ајдаред

29.04.2021.

18

54 87.9%

29,6%

Берек

Ајдаред 13.05.2021.

18

54 98,6%

48,3%