На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: плодови достигли величину до 20mm (ВВСН 72). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 83,3% а проценат испражњености износи 42,6% . Наставља се са даљим праћењем дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis. 

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција Испражњеност псеудотеција

Берек

Ајдаред 10.04.2020. 12 36 6,25%

Берек

Ајдаред 24.04.2020. 17 50 13,3%
Берек Ајдаред 30.04.2020. 16 48 42,7%

Берек Ајдаред 07.05.2020. 19 57 63,15%

19,3%

Берек Ајдаред 14.05.2020. 18 54 83,3%

42,6%

 

Оставите одговор