Позитивна искуства примјене диверзификације у Словенији

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  били су у радној посјети Републици Словенији у циљу размјене добрих пракси у провођењу пољопривредне политике и политике одрживог руралног развоја.

Студијско путовање  било је организовано за произвођаче и прерађиваче из  области пољопривреде и представнике институција из сектора пољопривреде, а организатор је пројекат „EU4Business“ у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и прехране Републике Словеније.

Акценат је стављен на диверзификацију економске активности на фармама и пољопривредно-туристичке активности на фармама.

Диверзификована производња представља надоградњу примарне пољопривредне производње са пољопривредним и непољопривредним активностима. Диверзификација оставља велики утисак и на начин пласмана производа и на њихову продају.

Предности диверзификоване производње на фармама, најједноставније је објаснити тако да, упоредимо цијену примарног производа који не доноси задовољавајуће приходе фарми, али његова дорада или прерада ствара нову слику и нову цијену која може утростручити вриједност примарног производа.

Првог дан посјете организован је састанак са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и прехране Републике Словеније, гдје је представљен систем функционисања министарства, као и подршка за улагања у обраду пољопривредних производа и улагања у сеоски туризам. Делегација је посјетила и Савјетодавну службу у Марибору.

Обишли су и породична газдинстава, која се баве агротуризмом и позитивни су примјери успјешне примјене диверзификације у руралном развоју.