U sklopu svojih redovnih aktivnosti, PJ Prijedor Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, organizovala je sjetvu oglednog polja uljane repice u naselju Draksenić kod Kozarske Dubice. Sjetva je obavljena na parceli proizvođača Svetislava Zlokape.

Sjetva je izvršena u optimalnom agro-roku i, zahvaljujući dobrim domaćinima, na veoma dobro pripremljenom zemljištu. Posijano je ukupno 10 različitih hibrida.

Ovo je prvi put da se na području regije Prijedor organizuje ogled sa uljanom repicom. Cilj ogleda je da se ispita produktivnost različitih hibrida u lokalnim agro-ekološkim uslovima.