Posjeta „Sajmu poljoprivrede“ u Bjelovaru

Predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Doboj, zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima sa ove regije,  posjetili su „Sajam poljoprivrede“ u Bjelovaru, koji je održan u nedjelju 8. septembra. Organizatori posjete su Opština Modriča i UPP „Modrička polja“ Modriča.

Posjete sajmovima su redovna aktivnost ovog udruženja. Cilj je omogućiti farmerima da se upoznaju sa novim dostignućima i inovacijama u poljoprivredi, da se ostvare novi kontakti i razmijene iskustva.

Posebnu pažnju farmera na ovom sajmu privukla je stočarska izložba i ocjenjivanje krava i junica simentalske pasmine. Iskustva sa ove izložbe će doprinijeti poboljšanju organizacije lokalne izložbe.