Posjeta Mini sirani ”Ekomrs” u opštini Rudo

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, juče su posjetili Mini siranu ”Ekomrs” koja djeluje u sklopu Poljoprivredne zadruge  ”Uvac-Rudo” u opštini Rudo.

Poljoprivredna zadruga “Uvac-Rudo” je osnovana 2013. godine, kako bi udružila sve proizvođače maline, najznačajnije grane poljoprivrede u tom kraju. Fokus rada je na otkupu voća, prvenstveno malina, njihovoj preradi i izvozu. Pored malinarstva, ova poljoprivredna zadruga okuplja i poljoprivredne proizvođače stočarske proizvodnje, sa akcentom na otkup mlijeka, preradu i pronalasku tržišta. Zadruga trenutno ima 50 zadrugara, a broj kooperanata varira iz godine u godinu u zavisnosti od aktivnosti koje zadruga sprovodi.

Mini sirana je pokrenuta u okviru projekta ,,Od domaćeg mlijeka do sira i kajmaka i zadovoljnog kupca” koji je realizovan od strane opštine Rudo u partnerstvu sa Poljoprivrednom zadrugom ,,Uvac-Rudo” kroz finansijski mehanizam za finansiranje projekta integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2018/19, uspostavljenog kroz zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske, Ministarstva finansija RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Investiciono-razvojne banke RS i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kapacitet prerade ove mini sirane je do 500 l  mlijeka dnevno, a trenutno se prerađuje do 300 l. Glavni proizvodi jesu polumasni sirevi, kajmak i sitni sir za pitu.  Ova mini siarana sarađuje sa 15 kooperanata sa područja opštine Rudo, te broji dva stalna zaposlenika.

Prema riječima Direktora PZ ,,Uvac-Rudo” , Nenada Ljubojevića, u narednom periodu planirano je proširenje proizvodnog prostora, kako bi se povećala dnevna proizvodnja, uveli novi proizvodi, proširilo tržište, te stvorila mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je pružilo podršku u nabavci dijela savremene opreme za mini siranu, kroz  Javni poziv za kapitalne investicije.