Посјета Аустрији и упознавање са радом њихових кластера

У циљу што бољег организовања кластера и што бољег планирања регионалног развоја, представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посјетиће аустријску агенцију „Ецоплус“ у Ст. Полтену oд 11. дo 13. септембра.

У протеклих неколико мјесеци Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди заједно са Јединицом за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, интензивно ради на кластерском организивању пољопривредних субјеката на територијi сваке подручне једнице.

Представници Ресора, Јединице, као и представници  основаних кластера ће,кроз ову посјету, имати прилику да чују искуства у формирању кластера у агроиндустријском сектору Аустрије. Иста ова искуства ће моћи да примјене у властитом раду и на тај начин допринесу ефикаснијем организовању субјеката у области агроиндустрије.