Покренута израда Стратегије савјетодавних активности у пољопривреди

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске покренуло је процес израде Стратегије савјетодавних активности у пољопривреди Републике Српске за период од 2023.-2030. године.

Подршку за израду ове стратегије даје пројекат EУ4АГРИ.

Значај стратегије огледа се у стварању амбијента за добро организовану, ефикасну, јавну пољопривредну савјетодавну службу, која ће бити доступна свим становницима руралних подручја.

Како бисмо обезбиједили системско стварање, ширење и примјену научних сазнања, неопходно је повезивање савјетодавних служби, научно-истраживачких организација и пољопривредних произвођача, односно свих релевантних актера у један јединствен систем.

Нагласак ће бити дат на успостављање система који ће омогућити системско стварање, ширење и примјену научних сазнања.