Појаве зеленог увенућа паприке и парадајза у пластенику

Приликом обиласка произвођача поврћа на подручју Источног Сарајева, запажено је да је у појединим пластеницима дошло до појаве зеленог увенућа паприке и парадајза (Verticillium albo-atrum). До појаве болести је дошло јер нису предузете све мјере заштите у производњи расада, а такође није изврешена дезинфекција земљишта. У овом тренутку неопходно је уклонити све биљке које су заражене, што даље од пластеника и уништити их. Након тога препорука је да се биљке залију са препаратима на бази активне материје propamokarb-hidrohloridа. Након тога потребно је извршити и прихрану биљака. У циљу заустављања развоја патогена могу се користити и препарати на бази бакра.

Патоген се често јавља у заштићеном простору због немогућности примјене плодореда, а посебно велике штете причињава на паприци и парадајзу. Оно што овог патогена чини деструктивним обољењем је и то што може да зарази биљке у свим фазама развића, тако да младе биљке могу веома брзо да пропадну по остварењу инфекције. Уколико се његова појава не држи под контролом може доћи до значајног смањена приноса, и до 90%.

Примјеном фунгицида зауставиће развиће гљиве само док траје дејство активне материје, након тога наставиће се њено развиће. Због наведене ситуације, и тешкоће спровођења хемијских мјера, у смислу сузбијања у вегетационом периоду, посебну пажњу треба посветити превентивним мјерама борбе против болести. Од агротехничких мјера веома је значајан плодоред за гајење биљака на отвореном пољу, као и избор отпорних сорти. Земљиште у заштићеном простору је потребно дезинфиковати термички (загријавањем на 80°С у трајању од 30 минута ) или хемијски.