Подршка предузетништву жена Републике Српске

Привредна комора Републике Српске представила је пројекат „ППЖ РС – Подршка предузетништву жена Републике Српске“ у сарадњи са подручним јединицама привредне коморе Бањалука, Требиње, Добој, Источно Сарајево и Бијељина. Представљању овог пројекта присуствовали су и представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац.

За реализацију пројекта добијена су средства од даваоца гранта „Ede – Агенције за развој предузећа“ из средстава SIEM – Механизам за подршку имплементацији стратегија развоја малих и сређих предузећа.  Пројекат „Европски оквир за развој стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини – SBA у БиХ“, финансира SIDA путем Амбасаде Шведске у БиХ.

Циљ пројекта је унапређење мјера за подршку развоју предузетништва жена у Републици Српској, али и:

–  Јачање улоге Савјета за женско предузетништво у Kоморском систему РС;

– Допринос подизању свијести предузетница о предностима учешћа у раду Савјета за ЖП и учешћа у активностима које Савјети организују;

– Успостављање механизама за планирање и усклађивање активности подршке развоју ЖП у РС, на основу израде Акционог плана рада Савјета на годишњем нивоу;

– Обезбјеђивање континуиране подршке за повећање конкуретности, кроз развој знања, способности и информација за успјешно пословање жена;

– Обезбјеђивање подршке за повећање интернатционализације успостављањем инструмената за развој сарадње и умрежавање жена на националном, регионалном и међународном нивоу;

– Допринос промоцији предузетништва жена.

Пројекат ће се реализовати у периоду од 03.06.2019. до 02.12.2019. године.

Поред представљања пројекта, одржана је конституирајућа и проширена сједница савјета за женско предузетништво Подручне привредне коморе Источно Сарајево.