Подршка малим произвођачима кроз формирање кластера

Циљ формирања кластера у пољопривреди је увезивање малих произвођача и откупљивача, при чему ће директни корисници средстава од пројеката бити произвођачи из групе сиромашног руралног становништва, са приходом испод 500 KМ по члану породице, рекао је ово Милован Ћућић из Ресора за пружање стручних услуга у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, у оквиру  радионице о реализацији бизнис планова, чији је циљ пружање подршке развоју и ангажовању малих произвођача.

На радионици је представљен и одобрен пословни план “Унапређење производње воћа и поврћа” пословног лидера “Сунчани бријег” из Бањалуке.

– План нам је и да кренемо са активностима у вези са формирањем радне групе у иницијалној фази формирања кластера за подручну јединицу Бањалука. Ово су пројектне активности у оквиру Програма развоја руралне конкурентности / РЦДП /, пројекта који се финансира из средстава Међународног фонда за рурални развој / ИФАД/”, рекао је Ћућић.

Менаџер Пројекта развоја конкурентности у руралним подручјима Драган Вучковић рекао је да је овај скуп једна од радионица организованих широм Републике Српске, а које се односе на реализацију бизнис планова и развоја кластера у пољопривреди.

– Имамо двије компоненте пројекта – директна помоћ пољопривредницима, који су у вези са откупљивачима, и имамо око 20 кандидованих бизнис планова. Удружења и задруге имају право на подршку за набавку опреме која им је потребна за организовање производње, сакупљање, чување и пласман произода. Приватна предузећа, која учествују као лидери, имају право на подршку у сертификацији и стандардизовању производа, савјетодавном раду и маркетингу – рекао је Вучковић.

Вучковић је рекао да је цјелокупан програм састављен из два пројектна циклуса у трајању од по пет година, наводећи да је ово први цилус који траје до 2022. године, а највише се односи на формирање кластера који би требало да преузму значајну улогу у производњи и одређивању тржишта.

Радионицу је организовала Јединица за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.