На подручју општине Рудо реализује се пословни план „Савремена производња малине“ у оквиру пројекта “Програма развоја руралне конкурентности” који се имплементира преко Јединице за координацију пољопривредних пројеката Министарств пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Лидер на овом пројекту је Пољопривредна задруга „Увац-Рудо“, а циљ је побољшање услoва живота у руралним подручијма, ширење кооперантске и задружне производње малине на подручју ове општине и да се добију што квалитетнији и здравствено исправни плодови малине.

Данас је извршена подјела стартап пакета за 20 корисника. Први стартап пакет чиниле су саднице малине, основна ђубрива и заштита, а други стартап пакет био је систем за наводњавање и такође основна ђубрива и заштита. На овај начин желимо да олакшамо произвођачима да кроз овај пројекат имају мања почетна улагања за заснивање нових засада, а да даље квалитетним радом добију што бољи принос. ПЗ „Увац-Рудо“ као лидер осигурао је откуп свих количина малине од својих коопераната тј. корисника овог пословног плана.