Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац заједно са Јединицом за координацију пољопривредних пројеката, општина Рогатица и лидером Агрос д.о.о. имплементирају пословни план у оквиру пројекта Развоја руралне конкурентности, а тиче се производње меркантилног кромпира на подручју ове општине.

Овај пословни план се реализује већ другу годину, у првој години обухваћено је 60 корисника. У овој години су подијељени стартап пакети за 55 нових корисника који ће на површини од 0,6 ha засновати своју производњу. Стартап пакети су подијељени у двије групе, један је садржавао садни материјал заједно са основном заштитом и ђубривима, док је други пакет садржавао само заштитна средства и ђубрива. Оно што је важно поменути јесте да је ово веома значајна подршка произвођачима кромпира јер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз овај пројекат финансира 40% њихових почетних инпута, а општина Рогатица додатних 10%.