Да би род у пластеницима био квалитетан, најважније је како и гдjе подићи пластеник.

-Заштита поврћа у пластенику, прије свега, започињеизбором мјеста за постављање пластеника. Због тога је неопходно да знамо да пластенике треба подизати на осунчаним, добро оцједитим теренима. Слаба освјетљеност и  повећана влажност ваздуха, укључујући веће присуство воде у земљишту, стварају изузетно повољне услове за стварање многих биљних болести – рекао је Ђорђе Глишић из Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Биjељина.

Повртарске културе су велики потрошачи воде и ту воду им је неопходно обезбиједити на одговоарајући начин заливањем, а не постављати пластенике на подбарни терен.

-Пластенике треба постављати на растресита земљишта, добрих водно – ваздушних карактеристика, на примјер, добра је варијанта постављати пластенике на такозване разоране ледине, гдjе је више година био присутан травнати покривач, или на површине гдjе се гајио кукуруз, пшеница или друга стрна жита зато што  у тим земљиштимa нећемо имати присуство штеточина, које ће правити проблема касније – Следећи корак подразумијева одржавање хигијенских услова у пластенику и примјену превентивних мјера заштите.

-То укључује,прије свега, примјену здравог, дезинфикованог сјемена  и гајење отпорних сорти, здравy производњy расада, дезинфекцијy земљишта, уклањање остатака и њихово спаљивање да не би дошло до ширења заразе. Неопходно је и сузбијање корова око пластеника, зато што има инсеката који се појављују у пластенику, a  који се прије свeга јаве на коровима око пластеника – истакао je Глишић.

Провјетравање пластеника је једна од најзначајнијих превентивна мјера заштите, која постиче брже сушење листова и самим тим ремети развој биљних болести. Болести се појављују у условима повећане влажности.

-Након превентивних мјера заштите, примјењују се хемијске заштите, које укључују примјену одређених фунгицида или инсекцитида – рекао је Глишић.

Највише пластеника се подиже у прољеће, па се домаћинствима која то чине први пут, препоручује да се за савјете обрате агрономима јер је подизање пластеника скуп и захтјеван посао.

Више погледајтеОВДЈЕ

Извор: БН