Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je od 1. marta 2020. krenulo slanje preporuka putem CARPO mobilne aplikacije. CARPO stručni tim će u toku 2020. putem preporuka dati obavještenja o zaštiti i agotehnici sledećih poljoprivrednih kultura:

  1. U voćarstvu: jabuka, kruška, šljiva, malina;
  2. U povrtarstvu: krompir, luk;
  3. U ratarstvu: pšenica, ječam, tritikale, kukuruz, soja, uljana repica;

Važno! Da biste bili u mogućnosti da dobijate preporuke na vaš mobilni telefon, potrebno je da sa Google Play Store-a preuzmete CARPO aplikaciju. Link je:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.draxis.carpo

Nakon što preuzmete aplikaciju, potrebno je da se registrujete. Registracija se može obaviti preko internet sranice carpo.farm ili putem mobilne aplikacije. Ukoliko se još niste registrovali,  uputstvo za registraciju novih korisnika možete pročitati ovdje:

Uputsvo za registaciju novih korisnika