Пластеничка производња у општини Пале

Производња поврћа у заштићеном простору је најекономичнији облик породичног типа производње, који омогућава узгој поврћа током цијеле године. Најзаступљенији облик заштићеног простора је пластеник, који је у потпуности прилагођен гајењу повртарских култура. Стварајући микроклиматске, хранљиве и остале услове погодне за раст и развој биљке могуће је произвести поврће које је врло квалитетно, и оставарити већи принос у односу на производњу на отвореном простору. Узимајући у обзир све претходно наведене чињенице велики број пољопривредних произвођача у општини Пале одлучио се за пластеничку производњу поврћа. Већина произвођача су корисници РЦДП пројекта, које је реализовало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Пројектом  је обухваћено осам општина Сарајевско-романијске регије, што је био и циљ пројекта, да се повећа број произвођача поврћа у пластеницима. На подручју општине Пале, у протекле три године, испоручено је укупно 115 пластеника са системом за наводњавање површине 50m2 и 100m2. Општина Пале има велики потенцијал за развој пољопривреде и повртарства, којем значајно доприноси и близина Олимпијског центра ,,Јахорина“ и Града Сарајева.

Представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац и општине Пале обишли су произвођаче поврћа, који посједују пластеник од 100m2, те утврдили стање и донијели закључак да је производња задовољавајућа, те да се очекују добри приноси с обзиром на сушни период. Током љетне производње поврћа произвођачи су се углавном одлучили за узгој паприке, парадајза и краставца. У јесењој сјетви планирају узгој шпината и младог лука, а одређен број произвођача и узгој салате. С обзиром да је пластеничка производња интензивна, те представља континуирану производњу различитих врста повртних култура, дајући одређену сигурност, произвођачи остварују додатни приход са својих газдинстава.

Унапређењем овог начина пољопривредне производње и повећањем броја произвођача поврћа у пластеницима, указала се потреба за оснивањем удружења. Тренутно је у току оснивање Удружења „Повртар“ које ће да  окупља произвођаче са подручја града Источног Сарајева. Такође, након обилска пластеника, одржан је састанак са предсједником удружења, који ће бити овлашћен да заступа и представља удружење. Разговарано је о начину окупљања произвођача, те наредним плановима везаним за рад самог удружења. Неки од постављених циљева и задатака су унапређење и проширивање постојеће производње, повезивање са тржиштем, подизање знања произвођача кроз стручне семинаре и курсеве, те примјена информационих технологија (паметна башта).

Представници Ресора савјетодавно прате све произвођаче на терену, пружајући сву стручну подршку у праћењу свих фаза раста и развоја поврћа, као и приноса по свим културама, што је и крајњи циљ производње код свих пољопривредника. У наредном периоду, у сарадњи са општином Пале, планиран је низ стручних предавања и практичних обука, у циљу оспособљавања произвођача за производњу поврћа у заштићеном простору.