Plastenička proizvodnja povrća na području opštine Pale

Proizvodnja povrća u plastenicima postaje sve unosnija za brojna poljoprivredna gazdinstva. Zahvaljujući raznim podsticajima od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i kroz mnoge projekte  lokalne samouprave, na području opštine Pale zabilježen je znatan porast proizvođača koji su se opredijelili za ovaj vid proizvodnje. U protekle dvije godine na teritoriji opštine Pale postavljeno je oko 120 plastenika površine od 50 m2 do 100 m2, u kojima je  najzastupljeniji uzgoj plodovitog povrća, kao što su paradajz, paprika i krastavac.

U saradnji predstavnika Opštine Pale i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, organizovani su terenski obilasci proizvođača povrća u zaštićenom prostoru, u cilju unapređenja ovog načina proizvodnje.

Savjetodavci Resora su izvršili detaljne vizuelne preglede, konstatovali zadovoljavajuće stanje u gotovo svim plastenicima, te pružili stručnu savjetodavnu podršku radi dobijanja što kvalitetnijih proizvoda, koji će se lakše plasirati na tržištu.

Glavni problemi sa kojima se susreću proizvođači jesu fiziološki poremećaji, koji nastaju usljed poremećaja u rastu i razvoju biljaka uslovljenih vremenskim prilikama, vlažnošću zemljišta i vazduha, intenzitetom svjetlosti, nedostatkom ili suviškom hranjivih mikro i makro elemenata, te nepravovremene primjene adekvatne agrotehnike, u prvom planu mjera njege (zakidanje zaperaka, odstranjivanje listova, dekaptacija i sl.)

Za naredni period planirano je niz teoretskih i praktičnih obuka koji će doprinijeti usavršavanju ovog načina povrtlarenja, te pripremiti poljoprivredne proizvođače za predsojeću jesenju ili proljećnu sjetvu.