Pijaca poljoprivrednih proizvoda na Trebeviću

Kroz IFAD projekat u opštini Istočni Stari Grad podijeljena su ukupno 74 plastenika. Ranije na ovoj opštini nije postojala plastenička proizvodnja, a korisnici koji su dobili plastenike nisu imali mnogo iskustva u ovoj proizvodnji. Kroz stručna predavanja i praktične obuke, koje je organizovao Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, korisnici su dobili dovoljno znanja kako bi mogli iz godine u godinu napredovati i imati dobre i kvalitetne plodove, a svakako da će se i dalje raditi na obukama i stručnom usavršavanju poljoprivrednih proizvođača. Kulture koje su uglavnom zastupljene su paradajz, paprika i krastavac, a površina plastenika je 50 m2.

Zahvaljujući Fondaciji za privredu i ruralni razvoj Istočni Stari Grad, otvorena je pijaca domaće hrane na jednoj veoma atraktivnoj lokaciji, a to je popularno izletište Brus na Trebeviću. Sam objekat je u skladu sa prirodom i veoma lijepo osmišljen. U ponudi je voće i povrće proizvedeno na teritoriji opštine Istočni Stari Grad, viškovi povrća koje korisnici proizvedu u svojim plastenicima plasiraju se na ovu pijacu. Ovo su uglavnom proizvodi koji nisu tretirani pesticidima, zdravi proizvodi i koji su jako popularni i traženi kod kupaca. Ovo je jedan izuzetan primjer kako lokalna zajednica može pomoći svojim poljoprivrednim proizvođačima da istupe na tržište i da lakše dođu do kupaca.