U svijetu, ozima pšenica zauzima veće površine i u prosjeku daje veće prinose od jare. Ozima pšenica daje i stabilniji prinos u odnosu na jaru.

-Pšenica je naša najznačajnija žitarica i sije se na površini od oko 45.150 hektara. Optimalni rokovi za sjetvu pšenice u našim agro-ekološkim uslovima se kreću od 5. do 30. oktobra. Mada sve više u struci preovladava mišljenje da se taj optimalni rok može pomjeriti sve do 15. novembra, zbog ovih klimatskih promjena koje se dešavaju u zadnje vrijeme, a sa druge strane i zbog pojave nove sorte pšenice koje sve ranije dozrijevaju. Optimalan rok za sjetvu pšenice, u principu, određuje fazu razvoja sa kojim će pšenica da uđe u zimski period, odnosno do početka djelovanja niskih temperatura. Optimalna faza razvoja pšenice za ulazak u period mirovanja je bar dva do tri lista – objasnio je Danijel Egić rukovodilac PJ Prijedor Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Kao optimalna predkultura za sjetvu pšenice najbolje je industrijsko bilje kao što je soja, suncokret..

Više pogledajte OVDJE