Otvoren Centar za naučno istraživanje i ekologiju

Na Tjentištu je danas svečano otvoren moderno opremljen Centar za naučno istraživanje i ekologiju koji će biti nastavna baza studentima i profesorima šumarskih fakulteta, ali i svim naučnicima u oblasti šumarstva, biologije, ekologije i poljoprivrede, sa Balkana i iz cijelog svijeta. Na samom otvaranju prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Centar je rezultat projekta prekogranične saradnje BiH i Srbije, koji sprovode NP “Sutjeska”, Šumarski fakultet iz Beograda i “Srbijašume”, a njegova vrijednost je oko milion maraka, od čega je 85 odsto sredstava obezbijedila EU, a 15 odsto ovaj nacionalni park.

Centar će doprinijeti očuvanju brojnih prirodnih, hidroloških, geomorfoloških, kulturno-istorijskih, edukativnih i naučnih vrijednosti, usklađivanju tih vrijednosti sa zaštitom, korištenjem i razvojem cijelog prekograničnog područja, te očuvanju trajnih prirodnih elemenata koji su od izuzetne važnosti, kao i jedinstvenom kvalitetu okoline i sprečavanju eksploatacije prirodnih resursa.