Откуп млијека на Сарајевско – романијској регији и даље у порасту

Производња млијека у свијету заступљена је на свим континентима и она историјски и сада представља огроман биолошки потенцијал у производњи људске хране. Посебну улогу у производњи људске хране има говедарство које је, уз постојање великих разлика, недовољно искориштено и то од екстензивног држања говеда до високо продуктивне индустријске производње говеђег меса и млијека.

Производња млијека у Босни и Херцеговини једна је од најважнијих пољопривредних грана која са потенцијалима са којима располаже може да буде окосница пољопривредног и руралног развоја. Значај мљекарског сектора огледа се у томе што је мљекарство:
– сектор који је важан за прехрамбену сигурност земље,
– сектор који је најзахтјевнији по стандардима које треба испунити приликом приступања ЕУ,
– сектор у коме БиХ има значајне потенцијале за даљи развој.

Сарајевско – романијска регија има дугу традицију у овом сектору, као и искусну и вјешту радну снагу. Сви ови услови стварају сјајно окружење за интензиван узгој стоке и развој сточарства као пољопривредне гране, која је и традиционално дуго присутна на овим просторима.
Привредни и друштвено-економски услови брдско планинског подручја представљају значајан дио Босне и Херцеговине и дају сточарству карактер водеће гране у пољопривреди.
У овој регији производња млијека расте из године у годину, из разлога што пољопривредници имају сигурног купца, цијену и редовну наплату, па самим тим то им даје сигурност.

Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди Подручна јединица Соколац, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дјелује на 12 општина Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња.
Откуп млијека врше мљекаре “Пађени” и “Милкос”. Мљекара “Пађени” у општинама (Соколац, Хан Пијесак, Рогатица, Пале, Рудо и Вишеград), укупно откупљује млијеко од 280 коопераната, а мљекара Милкос у општинама (Пале, Источни Стари Град, Соколац, Хан Пијесак, Рогатица) од 90 коопераната, што укупно броји 370 коопераната.

У 2019. години укупно је откупљено млијека 5.371.048 литара од мљекара “Пађени” и “Милкос”, у 2020 . години 6.364.905,5 литара млијека., а у 2021. години укупно 6.500.102 литара млијека. Можемо видјети повећање у 2021. години у односу на 2020. годину од 135.196,5 литара млијека.
Kао и свих предходних година највеће количине млијека произведене су у општинама Соколац, Рогатица и Хан Пијесак.

Што се тиче подстицаја у сточарству у 2021. години број завршених записника био је 125, од тог броја у овчарству је урађено 38 записника, у козарству 5, у говедарству укупан број завршених записника је 81. Kвалитено приплодне јунице — завшена су 33 записника, систем крава теле 48 записника и у свињарству један записник.
У наредном периоду потенцијали у домену сточарстава, ствараће изазов за веће инвестиције у пољопривредну производњу, које би у контексту опште социјално-економске и друштвене ситуације имали мултипликативне ефекте на укупно побољшање привредне структуре, повећање запослености, повећање стандарда руралног становништва и рурални развој у цјелини.