Основне карактеристике сименталске расе

Распрострањеност расе:

Сименталске расе данас у свијету има око 50 милиона грла, од чега је највише распрострањена у Европи, око 20 милиона. Ради се о племенитој раси говеда двојног правца производње, при чему се одликује снажном конституцијом и добрим показатељима у прозводњи млијека и меса. Упоређен са другим расама говеда, посједује добру прилагодљивост и отпорност, и с тим у вези могућност да буде распрострањена у многим земљама свијета, при чему се користи у разне сврхе. Неке од њих као што су Аустрија, Њемачка и Француска и даље заступају двојну производњу МЛИЈЕКО : МЕСО, дајући нешто већи нагласак на млијечност. Друге земље као што су Чешка,Словачка и Швајцарска прихватиле су програм укрштања сименталца са црвено-бијелим холштајном како би се остварила већа производња млијека, а уз то и коригује виме које је било неподесно за машинску мужу. Треће земље, међу којима су нарочито Велика Британија, Данска и Ирска користе ову расу једино за производњу квалитетног меса у систему крава дојиља, односно интензивном порасту телади до залучења. Због своје изванредно добре аклиматизационе способности и различитих могућности искориштавања, сименталац се шири ван узгојног подручја у много мање развијене земље и подручја, ради унапређења говедарске производње, било укрштањем са другим расама у циљу поправке одређених производних особина, било одгајивањем у чистој раси. И у нашој земљи, сименталац је одиграо значајну улогу у унапређењу говедарства, гдје представља главног мелиоратора примитивних домаћих раса (подолског и колубарског говечета и буше), при чему је створена прелазна раса-домаће шарено говече, које је данас скоро у потпуости претопљено у сименталаца.

Каракеристике расе:

Сименталац припада интензивним расама, великог оквира тијела, комбинованих производних способности. Расу одликују следеће особине:

  • Брз пораст младих грла и хармонична грађа тијела
  • Добра плодност
  • Веома ефикасно искориштавање хране
  • Изванредна способност аклиматизације

 

Раса се одликује високим вриједностима, како за масу, тако и за поједине дужине, дубине и ширине. Особине као што су бијела глава, доњи дијелови ногу и врх репа, сименталац вјеродостојно преноси на потомство, док је тијело црвено-бијеле боје са шарама неправилног облика. Маса одраслих крава у просјеку се креће од 620-650 kg, мада се одгајивачким циљем настоји постићи још већа завршна тежина, и преко 700 kg. Висина гребена код крава у просјеку износи око 135 cm, а бикова око 145-150 cm. Међутим, све земље одгајивачи сименталца настоје повећати ове вриједности, тако да би оне за краве требале износити око 140-145 cm, а за бикове око 155-160 cm. Краве се у приплоду просјечно користе 7-8 година, а за то вријеме остваре пет партуса и пет лактација. Прво осјемењавање обавља се са узрастом од 14-16 мјесеци и тјелесном масом око 300-350 kg, док се први пут теле са навршене двије године старости.

Производне особине:

Просјечна производња млијека сименталца у нашим условима се креће око 5.500 kg са 3,8 % млијечне масти. За максимално испољавање млијечности поред генетских, значајни су и парагенестки фактори као што су исхрана, смјештај и њега. Максимална млијечност у току лактације јавља се у периоду од 6-8 недеља. Високо производне краве обично касније постижу максималну млијечност него оне са мањом производњом. Након постизања максималне млијечности, она благо опада, до око 6 мјесеци лактационог периода, а затим наглије до краја лактације.

Репродуктивне особине:

Сервис период представља раздобље од порођаја до следеће успјешне концепције. То је веома важан репродуктивни показатељ, јер од његове дужине директно и зависи годишња производња по крави, од којих се очекује, у току године, да имају једну лактацију и најмање једно теле. Оптимална дужина сервис периода је 80-85 дана. Код сименталца вриједност овог показатеља у нашим условима  донекле одступа од очекиваних, и углавном се креће око 100 дана, али те разлике ипак нису превелике и не ремете репродуктивне карактеристике. Наравно, све ово не би било могуће уколико животиње не би хранили висококвалитетном кабастом и концентрованом храном. Оцјена сервис периода је следећа:

  • Од 81-95 дана одличан
  • Од 96-110 дана одговарајући
  • Од 111-120 дана не одговарајући
  • Изнад 120 дана лош

Индекс осјемењавања представља број осјемењавања потребних за успјешну оплодњу, и важан је репродуктивни параметар који утиче на рентабилност и профитабилност производње. На висину индекса осјемењавања утичу бројни фактори, прије свих исхрана ( нарочито су значајни ниво енергије и протеина у оброку, као и садржај витамина и минерала) као и смјештај крава, повољан микроклимат, држање на паши итд…Код сименталца се ова вриједност у нашим условима у просјеку креће око 1.7

Међутелидбени интервал представља период између два узастопна телења, означаван, најчешће у данима. Пожељне вриједности овог показатеља биле би 365 дана или мање,  како би се по крави годишње добијала једна лактација и једно теле. Међутим, у пракси се то често не може постићи, тако да интервал између телења доста пута премашује идеалне вриједности. Разлози за ово су бројни и могу бити генетске и парагенетске природе. Од генетских фактора утичу раса, односно, међурасне и унутар расне карактеристике, затим предпартално и постпартално стање, болести, еструс и др. Фактори спољашње средине су такође бројни. На првом мјесту је исхрана, односно, ниво појединих компоненти хране у оброку, услови смјештаја, односно амбијент, као и поступак и њега животиња. Дужина међутелидбеног интервала код сименталца у нашим условима износи око 400 дана, што представља задовољавајућу вриједност.