Održana radionica o naslijeđu hrane Istočne Hercegovine

U Trebinju je, u okviru projekta  “Virtuelno putovanje tragovima predaka”, održana radionica sa ciljem  skretanja pažnje javnosti na bogato naslijeđe hrane od kojeg promovišemo i valorizujemo samo jedan dio (med, vino, sirevi, pršut). Projekat sprovode Poljoprivredni klaster – Stara Hercegovina, Slow Food Trebinje, Muzej Hercegovine, JU Centar srednjih škola Trebinje i Foto-kino klub .

Radionica je okupila predstavnike postojećih lokalnih službi i institucija iz poljoprivrednog, turističkog i kulturnog sektora sa jedne strane, i mladih sa druge, da bi se kroz radionicu prezentovala moguća oruđa za prepoznavanje, promociju i valorizaciju različitih proizvoda te kako bi se kroz radionicu došlo do nekih zaključaka i prijedloga za konkretne aktivnosti u budućnosti.

Prijedlozi radnih grupa sa radionice će biti objedinjeni u finalni izvještaj zajedno sa prijedlozima ostalih radionica sa lokalnog nivoa, i zajedno sa zaključcima okruglog stola. Poslužiće za definisanje narednih koraka i nastavak projekta.