Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH u saradnji sa CARITAS Švicarske u Bosni i Hercegovini organizovao je 24.04.2019. godine  „VIII godišnju konferenciju proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini“ u Sarajevu.

Ovaj događaj  je bio prilika da se svi učesnici uključeni u proizvodnju, otkup, preradu i plasman jagodičastog voća upoznaju sa aktuelnostima i trendovima u Bosni i Hercegovini, regiji i zemljama EU vezano za proizvodnju i tržište jagodičastog voća.

Uprkos činjenici da sektor malinarstva u protekle dvije godine prolazi kroz težak i nesiguran period, malina je i dalje vodeći izvozni BH proizvod u sektoru voća i povrća. Na malinu se odnosi 45% ukupnog izvoza u sektoru sa izvozom od 23.400 tona u 2018. godini. Visoka proizvodnja dovodi do visokih očekivanja, što je u direktnoj koorelaciji sa izazovima svjetskih tržišnih cijena, standarda kvaliteta i klimatskih promjena.

Cilj  konferencije je da predstavi lanace proizvodnje jagodičastog voća i da okupi na jednom mjestu sve učesnike u lancu vrijednosti, predstavi probleme i izazove sa kojima se proizvođači u BiH i regiji susreću, te omogućiti ključnim akterima da uspostave kontakte sa potencijalnim partnerima, razmjene iskustava i promovisanju dijalog.